Nieuwe pagina
gaat
online

// Colofoon

Menzel - Landschaftsarchitecten bvba
Rue Eracle 30
B-4000 Liège

Inschrijving Kamer van Koophandel:
BE 0548.691.287

Tuin- en landschapsarchitect:
Architectenregister Den Haag,
3.080101.002

Disclaimer

De informatie op de site van Christoph Menzel Landschaftsarchitekt wordt met zorg samengesteld. Er wordt veel aandacht besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de getoonde informatie. Er bestaat echter te allen tijde de mogelijkheid dat de inhoud van de site op enig moment verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Christoph Menzel Landschaftsarchitekt is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden, noch voor wijzigingen die hun oorsprong vinden in het bezoeken van en/of downloaden van content gepubliceerd op deze internetsite of op deze site gebruikte software.
Derhalve kan Christoph Menzel Landschaftsarchitekt niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, verlies of gevolgen van iedere aard die het gevolg zijn van het bezoeken van deze site door derden. Tevens wijst Christoph Menzel Landschaftsarchitekt iedere aansprakelijkheid af voor schade verlies of gevolgen van iedere aard die het gevolg zijn van het gebruik van op deze site gepubliceerde content en of gebruikte software.
Christoph Menzel Landschaftsarchitekt biedt op haar site toegang tot internetsites van derden. Echter Christoph Menzel Landschaftsarchitekt is op generlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de getoonde informatie op internetsites die bezocht worden via de site noch aanvaardt Christoph Menzel Landschaftsarchitekt enigerlei verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van informatie op deze internetsites en/of pagina's en wijst derhalve alle aansprakelijkheid af die betrekking hebben op eventueel geleden gevolgen en/of schade bij het raadplegen van deze internetsites en/of pagina's.